|

Labradorinnoutajan elinikä (ja mitkä tekijät siihen vaikuttaa)

Tutkimusten mukaan labradorinnoutajan elinikä on keskimäärin noin 12-12,5 vuotta.

labradorinnoutajan elinikä

Tämä on kuitenkin keskiarvo: jotkut labbikset elävät siis huomattavasti pidempään kuin 12 vuotta, kun taas toiset eivät välttämättä saavuta edes 10 vuoden ikää.

Mitään takuita koiran eliniän ennusteesta ei ole olemassa. Kaikki ennusteet ovat siis vain keskiarvoja, eli ikävä kyllä joidenkin yksilöiden elämä päättyy jo keskimääräistä nuorempana, esimerkiksi onnettomuuden tai sairauden takia.

Eniten labradorinnoutajan ja muiden koirien elämän kestoon vaikuttavat tekijät ovat:

 • Vanhemmilta perityt geenit
 • Elämän eri tapahtumat, kuten sairaudet, loukkaantumiset ja onnettomuudet
 • Elintavat, eli ruokavalio, liikunta ja terveydenhoito

Koiran värillä on ilmeisesti myös hieman vaikutusta eliniän ennusteeseen, sillä ruskeat labradorinnoutajat elävät keskimäärin hieman muita lyhyempään: noin 10,7 vuotiaiksi.

Pyrimme kokoamaan tähän artikkeliin eri lähteistä tietoa mikä on labradorinnoutajan elinikä keskimäärin sekä mitkä asiat siihen vaikuttaa.

Labradorinnoutajan elinikä: minkä ikäiseksi labradorinnoutaja elää?

Useissa tutkimuksissa labradorien mediaani eliniän ennuste on ollut noin 12,25-12,5 vuotta.

Suuremmassa vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa, jossa tarkastelun kohteena oli yli 30 000 labradorinnoutajaa, saatiin mediaani-iäksi 12 vuotta.

Voidaan siis todeta labradorinnoutajien elävän keskimäärin noin 12-vuotiaiksi.

Tämäkään luku ei kuitenkaan ole aivan tarkka, koska eräissä tutkimuksissa labradorinnoutajan elinikä on ollut keskimäärin jopa jopa 14-15 vuotta.

Voi siis olla, että esimerkiksi terveydenhuollon ja hoitojen kehittyessä myös koirien eliniän ennusteet pitenevät.

Virallisten tietojen mukaan vanhimmaksi elänyt labradorinnoutaja kuoli 19-vuotiaana.

Mitkä tekijät vaikuttavat labradorinnoutajan eliniän ennusteeseen?

Tarkasteltaessa koirien elinikään vaikuttavia tekijöitä, nousee esille paljon samoja asioita kuin ihmistenkin kohdalla, kuten perinnölliset sairaudet tai onnettomuuksiin joutuminen.

Kaikkiin asioihin omistaja ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, mutta esimerkiksi terveellinen ruokavalio ja riittävä määrä liikuntaa ovat helppoja keinoja pidentää oman koiran mahdollisuutta elää vanhaksi.

Käydään seuraavaksi vähän tarkemmin läpi näitä tekijöitä.

Geenit ja perintötekijät

Geenit vaikuttavat labradorin ulkonäön, kuten värin ja vaikkapa hännän pituuden lisäksi myös paljon siihen, miten suuri todennäköisyys yksilöllä on sairastua erilaisiin tauteihin.

Lisäksi ne vaikuttavat jonkin verran koiran mieleen ja käytökseen, joilla myös saattaa olla vaikutusta elinikään, koska on tutkittu, että esimerkiksi pelko ja ahdistus saattavat lyhentää sitä.

Käytöksen osalta pitää myös huomioida, että erittäin aggressiivisesti käyttäytyvä yksilö saatetaan joutua lopettamaan, joka luonnollisesti vaikuttaa negatiivisesti koiran eliniän ennusteeseen.

Perintötekijöillä voi toki olla myös positiivisia vaikutuksia labradorin elinikään, eli yksilö voi periä myös hyviä geenejä, jotka esimerkiksi pienentävät todennäköisyyttä sairastua vakaviin tauteihin, kuten syöpään.

Sairaudet

Vaikka labradorinnoutaja on kaiken kaikkiaan melko terve rotu, voi sen elinikää laskea erilaiset vakavat sairaudet.

Kuten ihmisille, myös koirille esimerkiksi erilaiset syövät ovat suuri uhka.

Eräiden tutkimusten mukaan, jopa 31% labradoreista kuolee syöpään, mikä on aavistuksen korkeampi luku kuin koirilla yleisesti.

Vartalotyyppi

Labradorinnoutaja on rotuna siitä hyvä, että sen raajat ovat sopusuhtaisen mittaiset, mikä vähentää esimerkiksi erilaisia selkävaivoja.

Lisäksi sitä ei ole jalostettu samalla tavalla kuin tiettyjä muita rotuja, esimerkiksi lyhentämällä sen kuonoa tai muokkaamalla sen pään muotoa.

Tästä syystä sillä ei juurikaan ole hengitysongelmia tai vaikkapa liian pienestä kallosta aiheutuvan aivovaurion riskiä.

Myös rodun turkki ja iho on sopusuhtainen sen muuhun vartaloon, eli sillä ei ole esimerkiksi liian tuuheaa karvapeitettä tai suurta määrää ylimääräistä ihoa roikkumassa, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia koiran terveydelle.

Koko

Pienet koirat elävät yleensä suuria pidempään ja labradorinnoutajan ollessa keskisuuren ja suuren välimaastossa, on sillä ikävä kyllä vaikutusta rodun eliniän ennusteeseen.

Keskimääräinen labradori ei siis todennäköisesti tule elämään yhtä pitkään kuin vaikkapa keskimääräinen kääpiövillakoira.

Rokottaminen

Useita vakavia tulehduksia ja tauteja voidaan välttää rokottamalla koira niitä vastaan.

Nämä tulehdukset sekä taudit saattavat potentiaalisesti jopa tappaa koiran ja vaikka koira selviytyisi itse taudista hengissä, saattaa ne silti heikentää yksilön yleistä terveydentilaa ja vaikuttaa siten laskevasti eliniän ennusteeseen.

Ruokavalio

Ylipaino on melko yleistä labradorinnoutajien keskuudessa ja se johtuu yleensä ihan yksiselitteisesti ylensyönnistä. Erityisesti näyttelylinjaiset labradorinnoutajat lihovat melko helposti.

Samoin kun ihmisten kohdalla, myös koirien kohdalla ylipaino aiheuttaa terveydelle paljon erilaisia ongelmia, mutta jostain syystä omistajat eivät aina ota asiaa vakavasti.

Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että kalorimäärää vähentämällä, voidaan huomattavasti pidentää koiran elinikää.

Rotuna labradorit ovat melko ahneita ja syövät helposti kaiken mitä eteensä saavat. Lisäksi niillä on taipumus ja taito kerjätä herkkuja omistajilta, joka alkaa nopeasti näkyä koiran vyötäröllä.

Labradorinnoutaja ei kuitenkaan ole erilainen rotu siinä missä muutkaan, eli se on mahdollista pitää hoikkana koko sen elämän, tarkkailemalla sille annettavaa ruokamäärää ja pitämällä sen aktiivisena.

Ruokavaliosta huolehtiminen onkin asia, jonka avulla omistaja voi eniten vaikuttaa koiransa terveyteen ja sitä myötä myös elinikään.

Muista siis tarkkailla labradorisi ulkonäköä ja pienennä tarvittaessa annoskokoja hieman, jos alat huomata ylimääräisen massan kertymistä sen kylkiin.

Onnettomuudet

Erilaiset onnettomuudet ovat uhka koiran jokapäiväisessä elämässä ja joka vuosi lukuisia koiria kuolee erilaisten onnettomuuksien seurauksena.

Useat onnettomuudet olisi kuitenkin vältettävissä joko erilaisilla varusteilla tai paremmalla koulutuksella.

Yleisimmin onnettomuuksia sattuu jatkuvasti vapaana pidettäville koirille, jotka viettävät paljon aikaa ilman omistajan valvontaa.

Helppo tapa parantaa vapaana pidettävän koiran turvallisuutta, on hankkia sopivan korkea aitaus pihan ympärille, josta koira ei pääse esimerkiksi juoksemaan autotielle.

Lisäksi koiran koulutuksessa kannattaa huolehtia siitä, että opettaa koiran tulemaan luokse kutsuttaessa, jolloin se ei lähde esimerkiksi erilaisissa vaaratilanteissa juoksemaan päättömästi ympäriinsä.

Onko labradorinnoutajan värillä merkitystä sen elinikään?

Pitkään luultiin, ettei labradorien eri värien välillä ole juurikaan eroa eliniän ennusteen suhteen, eli että kaikenväriset labradorin elävät keskimäärin yhtä kauan.

Kuitenkin äskettäin julkaistu tutkimus, jossa tutkimuskohteena oli yli 33 000 labradorinnoutajaa, kyseenalaisti tämä olettaman.

Tutkimuksen perusteella keltaiset ja mustat labradorinnoutajat eläisivät keskimäärin noin 12,1-vuotiaiksi, kun taas ruskeat eläisivät aavistuksen lyhyempään, eli 10,7-vuotiaiksi.

Tarkkaa syytä tähän ei vielä ole tiedossa, mutta tutkimukseen osallistuneilla ruskeilla labradoreilla esiintyi enemmän esimerkiksi erilaisia ihoon ja kuuloon liittyviä vaivoja.

Elääkö puhdasrotuinen labradorinnoutaja pidempään kuin sekarotuinen?

Itse asiassa asia on päinvastoin. Keskimäärin puhdasrotuiset elävät lyhyemmän elämän kuin sekarotuiset yksilöt.

Erään tutkimuksen mukaan sekarotuinen labradorinnoutaja eläisi keskimäärin jopa 1,2 vuotta pidempään kuin puhdasrotuinen.

Pitää kuitenkin huomioida, että kyseessä on vain keskiarvo, eli joskus puhdasrotuinen yksilö saattaa elää sekarotuista pidempäänkin.

Yhteenveto

 • Keskimäärin labradorit elävät siis noin 12,5-vuotiaiksi ja jotkut yksilöt huomattavasti tätä pidempäänkin.
 • Keltainen ja musta labradori elävät yleensä ruskeita aavistuksen pidempään.
 • Eliniän ennusteeseen vaikuttaa paljon perinnölliset tekijät ja geenit, jotka määrittävät esimerkiksi yksilön mahdollisuuden sairastua tiettyihin tauteihin.
 • Kooltaan labradorit ovat melko suuria, mikä puhdasrotuisuuden ohella yleensä heikentää koiran mahdollisuutta elää vanhaksi.
 • Kuitenkin se on kooltaan sopusuhtainen ja urheilullinen, mikä taas vaikuttaa positiivisesti koiran elämän kestoon.
 • Kaiken kaikkiaan labradorinnoutaja putoaa eliniän ennusteen osalta keskikastiin verrattuna muihin koirarotuihin.
 • Asiat joihin omistaja voi vaikuttaa eliniän suhteen, ovat ruokavalio ja turvallisuus.
 • Pidä siis koirasi hoikkana ja pidä se aktiivisena
 • Mieti myös miten saat vältettyä erilaisia onnettomuuksia, ettei koirasi pääse esimerkiksi juoksemaan autotielle
 • Muista myös pitää koirasi henkisestä hyvinvoinnista huolta, jotta se näkee maailman iloisena ja ystävällisenä paikkana.

Huom! Artikkelin sisältämät tiedot on kerätty eri internet-lähteistä. Sisältöön tulee siis suhtautua varauksella, koska emme voi taata tietojen oikeellisuutta. Lue lisää